Waar ruim een halve eeuw geleden nog een troosteloze ruïne tussen de brandnetels stond, prijkt nu een prachtig gerestaureerd monument. Dankzij de inzet van bestuursleden en vrijwilligers van stichting Het Oude Kerkje heeft het middeleeuwse Willibrorduskerkje in het Brabantse Middelbeers een mooie herbestemming gekregen als cultureel centrum. Van ‘nutteloos’ en ‘afgedankt’ tot waardevol cultuurcentrum voor de wijde omgeving. De stichting organiseert inmiddels al tientallen jaren exposities, muziekuitvoeringen, boekenbeurzen en andere culturele activiteiten. Het kerkje trekt jaarlijks zo’n tienduizend bezoekers uit de wijde omgeving. Het boek ‘Van Kerk tot Icoon in de Kempen’ beschrijft de lange geschiedenis waarin het rooms-katholieke kerkje eeuw na eeuw wist te overleven en uiteindelijk transformeerde tot een gewaardeerde cultuurtempel of icoon in de Kempen.