Amper zeven generaties geleden was het een roerige tijd in Brabant. De Belgen hadden de onafhankelijkheid uitgeroepen en koning Willem I hield jarenlang tienduizenden soldaten gelegerd, onder andere in het legerkamp bij Oostelbeers. Daar gaven de legerorkesten ’s zondags mooie concerten. Zo maakten de Beerzenaren kennis met muziek. Omdat ze de smaak te pakken hadden, richtten ze een eigen harmonie op: De Vriendschap. Met burgemeester Smulders als voorzitter en jonkheer De la Court als voorname beschermheer. Bij iedere bijzondere gebeurtenis in de Beerse gemeenschap was de harmonie paraat.